lördag 22 april 2017

Extrem strålning i Fukushima

Nyligen kom en rapport från mätningar av radioaktiviteten i Fukushimas havererade reaktor nummer 2. Enligt Japan Times 2017-02-03 har en robot uppmätt 530 Sievert i botten av reaktorinneslutningen, under reaktorkärlet. 

Det är det högsta värdet som någonsin uppmätts och anses av experter som otänkbart. 
En dos på 10 Sievert leder till en säker död. 

Roboten upptäckte också ett 2 meter stort hål i botten av inneslutningen vilket tyder på att delar av härden nu fi nns utanför reaktorn på väg ner i jorden och grundvattnet. 

Den extremt höga radioaktiviteten gör att man måste ändra sina planer på att kartlägga läget i reaktorinneslutningen. 

Tidigare högsta uppmätta värde var 73 Sievert vilket skulle möjliggöra att en robot kan jobba i den miljön i mer än 10 timmar. Med nivån 530 Sievert klarar en robot mindre än 2 timmar innan den förstörs. Dessutom måste man undvika att roboten trillar ner i det 2 meter stora hålet. 

Temperaturer på 1500 grader har också uppmätts i inneslutningen. 

Kostnaden för Fukushimaolyckan inklusive sanering har tidigare, före kännedomen om de nya mätresultaten, uppskattats till 1600 miljarder kronor. De nya mätvärdena kommer att försvåra rivningen av reaktorerna och därmed leda till ytterligare betydande kostnadsfördyringar. 

Varje dag läcker dessutom cirka 300 ton radioaktivt vatten ut i havet och ingen vet hur man ska stoppa detta fl öde. 

Teknik saknas i dag för att stoppa fl ödet och en del experter befarar att utfl ödet av radioaktivitet till havet utanför Fukushima kan fortgå i 200 år. 

Hur ska det då gå med sushin i framtiden om fi sken utanför Japan blir oätlig? Göran Bryntse expert i Strålsäkerhetsutredningen, SOU 2011:18

http://folkkampanjen.se/wp-content/uploads/2017/02/pdf_medsols_201702.pdf

Inga kommentarer: